Wella Chariad

Sharing circle

Een plek waar een kleine groep vrouwen van diverse leeftijden en achtergronden hun ervaringen en gevoelens, hun vragen en twijfels, maar ook hun wijsheid en talenten, hun passies, inzichten en ideeën mogen delen. Een plek waar vrouwen kunnen uitwisselen, en waar vrouwen de grote en kleine wereld waarin ze leven, kunnen invoelen, evalueren, relativeren, verbeteren.